Designers

นักออกแบบ

 

Doonyapol Srichan

 

 

ดุลพล ศรีจันทร์ (2527) ทำงานเป็นนักออกแบบให้กับหลายบริษัททั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2548 โดยร่วมมือกับผู้เชียวชาญหลากหลายแขนงทั้ง วิศวกร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่ตลาดในระดับสากล ลักษณะเด่นในงานออกแบบของดุลยพลถูกอธิบายผ่านสัดส่วนและรายละเอียดที่แม่นยำ โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่การพัฒนากการทำงานกับวัสดุและการผลิต รวมถึงการสร้างงานผ่านแนวคิดแบบตะวันออก และความเรียบง่าย นอกจากงานด้านการออกแบบดุลยพลยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชา ศิลปอุตสาหกรรมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยในขณะเดียวกัน โดยช่วงปี 2554 บริษัทให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ PDM (Product Design Matters)ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาด้านการออกแบบในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การออกแบบ การพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการผลิต ด้วยแนวคิดผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้นำไปสู่การก่อตั้งบริษัท PDM Brand ขึ้นในปี 2556

 

ดุลยพล ศรีจันทร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักออกแบบแห่งปี 2558 สาขา การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

 

 

Sini Henttonen

 

Sini Henttonen

 

ซินิ เฮนท์โทเนน (2529) เป็นนักออกแบบชาวฟินแลนด์ จบปริญญาโทด้านสิ่งทอจาก กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซินิมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวการออกแบบสิ่งทอ งานผ้ารวมถึงงานกราฟฟิกประเภทต่างๆ ซินิมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายและสิ่งพิมพ์สำหรับการตกแต่งภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทใหญ่ในระดับนานาชาติจากหลายเมือง อาทิ เฮลซิงกิ ปารีส เอสโทเนีย โดยล่าสุดได้เข้ามาเป็น Design director ในส่วนของงานเสื่อให้กับบริษัท PDM BRAND ตั้งแต่ปี 2556

 

 

Napat Pongpanatnukul

 

 

ณภัทร พงษ์พนัสนุกุล (2535)จบศึกษาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ขณะที่ยังเป็นนักศึกษาเขาทำงานเป็นผู้ช่วยนักออกแบบให้สตูดิโอออกแบบหลายบริษัท ณภัทรสามารถทำงานร่วมกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ไม้ไปจนถึงพลาสติก ความเรียบง่ายและรายละเอียดในการออกแบบเป็นหลักการในการออกแบบของเขาเช่นเดียวกับการคำนึงถึงความยั่งยืนของอายุผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาด งานของเขาอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและงานฝีมือ ปัจจุบันณภัทรรับหน้าที่สำคัญทำงานเป็นนักออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ PDM Brand