PDMBRAND

 • ไปรษณีย์ไทย

  แบบ EMS 80 บาท

 • ไปรษณีย์ไทย

  แบบลงทะเบียน 50 บาท

 • ขนส่งเอกชน

  ชำระเงินปลายทาง

 • แมสเซ็นเจอร์

  กรุงเทพฯและปริมณฑล

การจัดส่งสินค้าของ PDMBRAND

 • จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย คือ แบบ EMS ไม่จำกัดจำนวน ราคาเดียวแบบเหมาจ่าย 80 บาท
 • จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย คือ แบบลงทะเีบยน ไม่จำกัดจำนวน ราคาเดียวแบบเหมาจ่าย 50 บาท
 • ค่าจัดส่งโดยแมสเซ็นเจอร์ 400
 • เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงินแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป
 • สินค้าจะถูกส่งในวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไปรษณีย์ ( วันอาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์ )
 • เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมลล์ สามารถนำไปตรวจสอบความคืบหน้า ได้ที่ "track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx"